wersja polska english version

Witamy w Windmills

Dbamy, aby oferowane przez nas towary oraz usługi były najwyższej jakości i spełniały wysokie wymagania Klientów.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący zwrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych takich jak wiatr, słońce, biomasa, geotermia. Jako członek Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do ograniczania emisji CO2. Jest to spowodowane dbałością o środowisko i coraz większą świadomością ekologiczną społeczeństw. Ceny tradycyjnych paliw kopalnych cały czas rosną. Powoduje to cykliczny wzrost energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Poprzez zastosowanie urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej możemy znacząco obniżyć koszty energii oraz uniezależnić się od wahań cen tradycyjnych nośników energii .